Tình yêu thuần khiết và nghi ngờ không thể sống cùng nhau: tại cánh cửa nơi nghi ngờ bước vào, tình yêu rời khỏi.

0
90

danh-ngon-tinh-yeu13

Tình yêu thuần khiết và nghi ngờ không thể sống cùng nhau: tại cánh cửa nơi nghi ngờ bước vào, tình yêu rời khỏi.

(Pure love and suspicion cannot dwell together: at the door where the latter enters, the former makes its exit.)

– Alexandre Dumas –

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here