Tình yêu lớn lên nhờ cho đi. Sự yêu thương mà chúng ta cho đi là sự yêu thương duy nhất mà chúng ta giữ được.

0
180

danhngontinhyeu735

Tình yêu lớn lên nhờ cho đi. Sự yêu thương mà chúng ta cho đi là sự yêu thương duy nhất mà chúng ta giữ được.

(Love grows by giving. The love we give away is the only love we keep.)

– Elbert Hubbard –

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here