Phạm phải sai lầm là con người; vấp ngã là chuyện bình thường; có thể cười vào mặt chính mình là sự trưởng thành.

0
191

sunghiep51

Phạm phải sai lầm là con người; vấp ngã là chuyện bình thường; có thể cười vào mặt chính mình là sự trưởng thành.

(To make mistakes is human; to stumble is commonplace; to be able to laugh at yourself is maturity.)

– William Arthur Ward –

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here