Mức độ thành công được xác định không phải bởi những gì ta đã đạt được, mà bởi những trở ngại ta đã vượt qua.

0
110

danhngonsunghiep711

Mức độ thành công được xác định không phải bởi những gì ta đã đạt được, mà bởi những trở ngại ta đã vượt qua.

– Khuyết danh –

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here