Không có tài năng vĩ đại nào thiếu đi được ý chí mạnh mẽ.

0
293

tritue65

Không có tài năng vĩ đại nào thiếu đi được ý chí mạnh mẽ.

(There is no such thing as a great talent without great will power.)

– Balzac –

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here