Khi nhìn lại cuộc đời mình, bạn sẽ thấy rằng những khoảng khắc bạn thực sự sống là những lúc bạn làm điều gì đó hết lòng vì tình yêu.

0
101

danh-ngon-tinh-yeu1

Khi nhìn lại cuộc đời mình, bạn sẽ thấy rằng những khoảng khắc bạn thực sự sống là những lúc bạn làm điều gì đó hết lòng vì tình yêu.

(You will find as you look back upon your life that the moments when you have truly lived are the moments when you have done things in the spirit of love.)

– Henry Drummond –

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here