Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái.

0
192

danh-ngon-ve-me-109

Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái.

(When you are a mother, you are never really alone in your thoughts. A mother always has to think twice, once for herself and once for her child.)

– Sophia Loren –

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here