Chính chủ nghĩa yêu nước đã thúc đẩy tôi, chứ không phải chủ nghĩa cộng sản.

0
74

danhngoncuocsong748

Chính chủ nghĩa yêu nước đã thúc đẩy tôi, chứ không phải chủ nghĩa cộng sản.

– Hồ Chí Minh –

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here