Bạn từ đâu tới không quan trọng. Tất cả những gì quan trọng là bạn đang đi đâu.

0
201

danhngonsunghiep724

Bạn từ đâu tới không quan trọng. Tất cả những gì quan trọng là bạn đang đi đâu.

It doesn't matter where you are coming from. All that matters is where you are going.

– Brian Tracy –

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here